Zgłoszenie dziecka w USC

Stemplowanie dokumentówStało się. Właśnie zostałeś ojcem. Ogromna radość i euforia. Ale nie zapomnij o formalnościach związanych z rejestracją dziecka. Mimo, że pracownik Urzędu Stanu Cywilnego z pewnością Ci pogratuluje, nie może przyjąć usprawiedliwienia, że byłeś roztargniony.

Gdzie i kiedy

Urodzenie dziecka trzeba zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego w ciągu 14 dni od chwili narodzin. Zgłoszenia dokonuje się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Ale są też pewne wyjątki. Po pierwsze, jeśli żadne z rodziców nie zamieszkuje na obszarze właściwości Urzędu Stanu Cywilnego, na terenie którego urodziło się dziecko, zgłoszenia można dokonać w urzędzie, na terenie którego zamieszkują oboje rodzice, lub jedno z nich. Wówczas jednak sporządza się protokół zgłoszenia dziecka, który przesyłany jest do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca urodzenia dziecka w celu sporządzenia aktu urodzenia. Po drugie, jeśli dziecko urodziło się na polskim statku morskim lub w polskim samolocie, rejestracji dokonuje się Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla dzielnicy Śródmieścia miasta stołecznego Warszawy.

Kto zgłasza

Jeżeli dziecko urodziło się w szpitalu do zgłoszenia zobowiązany jest właśnie szpital. Jeżeli poród odbył się poza zakładem opieki zdrowotnej do zgłoszenia narodzin zobowiązani są:

- ojciec dziecka
- matka dziecka (jeśli pozwala na to jej stan zdrowia)
- inna osoba obecna przy porodzie
- lekarz lub położna

Akt urodzenia i dokumenty

Do zgłoszenia dziecka i sporządzenia aktu urodzenia wymagane są następujące dokumenty:

- pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej
- dowody osobiste rodziców
- skrócony odpis aktu małżeństwa, jeżeli rodzice są w związku małżeńskim
UWAGA: akt małżeństwa nie jest wymagany, jeśli został sporządzony w tym samym urzędzie, gdzie zgłaszane jest urodzenie dziecka
- skrócony odpis aktu urodzenia matki, jeśli jest panną
- skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeśli matka jest rozwódką
- skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka, jeśli matka dziecka jest wdową

Jeżeli zgłoszenia dziecka dokonuje szpital sprawa ma się nieco inaczej. Do urzędu idziemy bez pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka – bo dostarcza je wcześniej szpital.

Wybór imienia

Bardzo ważną rzeczą jest, by idąc do urzędu mieć wybrane imię lub imiona dla dziecka. Pamiętajcie, że zgodnie z polskim prawem, jeśli przy sporządzeniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali wyboru imienia, kierownik urzędu stanu cywilnego wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion zwykle używanych w kraju. Rodzice mogą jednak w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia. Dotyczy to zarówno imienia nadanego przez kierownika USC, jak i rodziców – gdyby np. zmienili zdanie.

Wybierając imię dla dziecka warto także pamiętać o kilku unormowaniach prawnych:

- nie można nadać dziecku więcej niż dwóch imion
- nie można nadać dziecku imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego oraz imienia w formie zdrobniałej, a także imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka

PESEL dla noworodka

Po zgłoszeniu urodzenia dziecka, z urzędu nadawany jest mu numer PESEL. Nie otrzymamy go jednak od razu w Urzędzie Stanu Cywilnego – numer zostanie nadany w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia w USC. Będziemy mogli go odebrać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zameldowania matki. Po PESEL dziecka trzeba zgłosić się z dowodem osobistym i odpisem aktu urodzenia dziecka.

 

 

 

 

Komentarze

Notice: Undefined index: darkSite in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 75 Notice: Undefined index: includeFbJs in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 41
Notice: Undefined index: displayTitle in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 50 Notice: Undefined index: publishToWall in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 169 Notice: Undefined index: darkSite in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 178 Notice: Undefined index: v1plusv2 in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 194
Notice: Undefined index: hideWpComments in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 58 Notice: Korzystanie z Motyw nieposiadający comments.php uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.0! Nie istnieje żadna alternatywa. Proszę zawrzeć w motywie szablon comments.php. in /home/supersta/public_html/wp-includes/functions.php on line 2920

Dodaj komentarz