Ulga podatkowa na dziecko

Ulga podatkowa na dzieckoNiespełna miesiąc został na złożenie PIT-37 za 2013 rok. Rozliczając się z fiskusem pamiętajmy, że obowiązują nowe zasady odliczania ulgi na dzieci. Po zmianach jedni tracą, drudzy zyskują. Sprawdź, czy możesz liczyć na zwrot pieniędzy.

Na zmianach wprowadzonych od ubiegłego roku podatkowego (rozliczanego w 2014) korzystają rodzice, którzy mają więcej niż dwoje dzieci. W ich przypadku wysokość ulgi zależy od ilości posiadanych dzieci.

Możliwość odliczenia tracą natomiast rodzice jednego dziecka, którzy przekroczyli ustalone limity dochodów – odpowiednio 112 tys. złotych łącznego dochodu małżonków pozostających przez cały 2013 rok w związku małżeńskim i 56 tys. złotych dochodu rodzica nie pozostającego przez cały rok w związku małżeńskim. W przypadku podatników spełniających kryteria osób samotnie wychowujących dzieci limit wynosi 112 tys. złotych.

Ulga dla rodziców z jednym dzieckiem:

Singiel (nie podatnik spełniający kryteria
osoby samotnie wychowującej dziecko),
wdowiec, rozwodnik, osoba nie pozostająca
przez cały rok w związku małżeńskim
Rodzice będący małżeństwem
przez cały rok podatkowy
Zarobki mniejsze lub równe 56 tys. zł Łączne zarobki mniejsze lub równe 112 tys. zł
Przysługuje ulga 92,67 zł miesięcznie / 1112,04 zł za cały rok
Zarobki większe niż 56 tys. zł Łączne zarobki większe niż 112 tys. zł
Ulga nie przysługuje

Ulga dla rodziców z dwojgiem i więcej dzieci:

2 dzieci   Pierwsze dziecko   ulga 92,67 zł miesięcznie / 1112,04 zł za cały rok
  Drugie dziecko   ulga 92,67 zł miesięcznie / 1112,04 zł za cały rok
3 dzieci   Pierwsze dziecko   ulga 92,67 zł miesięcznie / 1112,04 zł za cały rok
  Drugie dziecko   ulga 92,67 zł miesięcznie / 1112,04 zł za cały rok
  Trzecie dziecko   ulga 139,01 zł miesięcznie / 1668,12 zł za cały rok
4 dzieci   Pierwsze dziecko   ulga 92,67 zł miesięcznie / 1112,04 zł za cały rok
  Drugie dziecko   ulga 92,67 zł miesięcznie / 1112,04 zł za cały rok
  Trzecie dziecko   ulga 139,01 zł miesięcznie / 1668,12 zł za cały rok
  Czwarte dziecko   ulga 185,34 zł miesięcznie / 2224,08 zł za cały rok
Każde kolejne dziecko   ulga 185,34 zł miesięcznie / 2224,08 zł za cały rok

Komentarze

Dodaj komentarz