Dozwolone od lat …

Uśmiechnięta buźka, klucz lub cyfry – takie symbole widzimy w rogu ekranu naszego telewizora. Informują one przede wszystkim o granicy wieku widza, ale także i o możliwej zawartości danego programu. Sprawdź, co oznaczają konkretne znaki graficzne.

Obowiązek oznaczania poszczególnych audycji odpowiednimi symbolami nakłada na nadawców obowiązujące prawo. W tak zwanym czasie chronionym, czyli w godzinach od 6:00 do 23:00, poszczególne symbole muszą być widoczne przez cały czas trwania danego programu. Warto podkreślić, że z obowiązku oznakowania są wyłączone serwisy informacyjne, reklamy, telesprzedaż i transmisje sportowe.

Tylko dla dorosłych

Tylko dla dorosłych

Tym symbolem oznaczone są programy przeznaczone wyłącznie dla widzów dorosłych, nadawane w godz. 23:00 – 6:00. Mogą one zawierać m.in. bezzasadną przemoc i pornografię, prezentować obrazy naturalistycznego seksu (zwłaszcza połączonego z przemocą i przymusem), patologicznych form życia seksualnego, a także obrazy agresji, zwłaszcza przedstawionej w sposób naturalistyczny i brutalny. Przekazy z tej kategorii mogą także promować jednoznacznie negatywne zachowania wobec innych ludzi, pokazywać jednostronne przywileje życia dorosłych przy równoczesnym pomijaniu obowiązków. W programach może także pojawić się społeczne usprawiedliwianie agresji, wulgarności, uprzedzeń i negatywnych stereotypów.

Od lat 16

Dozwolone od 16 roku życia

W ten sposób oznaczane są programy przeznaczone dla widzów powyżej 16-go roku życia, które mogą być emitowanie wyłącznie między godz. 20:00 a 6:00. Przekazy z tej kategorii mogą zawierać wypaczone formy współżycia społecznego i sprowadzać wizję świata do przemocy i erotyki, a zwłaszcza prezentować je w sposób prymitywny i brutalny oraz ukazujący obrazy aktywności seksualnej w oderwaniu od uczuć wyższych. Programy mogą także pokazywać uproszczoną wizję dorosłości eksponującą nadmiernie siłę fizyczną i używanie przemocy, moralnie naganne zachowania i postawy bez ocen etycznych, a także koncentrować się na posiadaniu pieniędzy i dóbr materialnych. Audycje z tej kategorii mogą również dostarczać silnych wrażeń i emocji związanych z przemocą i seksem oraz skłaniać do zachowań moralnie nagannych, np. picia alkoholu, używania wulgarnych wyrażeń i gestów, brutalności, zażywania narkotyków, przemocy itp.

Od lat 12

Dozwolone od 12 roku życia

Programy przeznaczone dla widzów powyżej 12-go roku życia. Mogą zawierać nagromadzenie negatywnych faktów i zdarzeń (przemoc czy wulgarne zachowanie), tworzyć wizję świata wrogiego i niebezpiecznego, przedstawiać kontakty międzyludzkie jako walkę i rywalizację. W audycjach mogą pojawić się sceny seksu i przemocy obrazujące jakąś ideę, której jednak dziecko nie potrafi zrozumieć. Treść może także powodować silne podniecenie związane z obrazami przemocy i niebezpiecznych rozrywek, a także rozbudzać zainteresowanie seksem (obrazy nagości oraz zbliżeń intymnych, zwłaszcza takich, które ukazują seks w oderwaniu od uczuć wyższych). Ponadto w audycjach z tej kategorii zło może budzić chęć naśladowania, przemoc może pozostawać bez konsekwencji (np. osoba bita nie cierpi), zostać sprowadzona do zabawy lub być usprawiedliwiana na zasadzie „cel uświęca środki”.

Od lat 7

Dozwolone od 7 roku życia

Programy dla widzów powyżej 7-go roku życia. Mogą prezentować obraz świata budzący lęk lub odrazę oraz negatywne nastawienie do innych osób i otoczenia, np. niszczenie, znęcanie się, przemoc, poniżanie, ignorowanie, cierpienie, usprawiedliwianie zła – nawet jeśli przedstawione jest to w filmach animowanych, w sposób nierealistyczny lub humorystyczny. Audycje mogą również prezentować treści w których ocena moralna zachowania bohaterów wymaga wnikliwości oraz różnicowania przyczyn, intencji i motywacji, co nie jest możliwe do dokonania przez dzieci poniżej 7-go roku życia. W audycjach z tej kategorii mogą także pojawić się obrazy o charakterze seksualnym (nagość, gesty seksualne), których istoty dziecko nie może jeszcze zrozumieć a także treści budzące silne emocje (zwłaszcza negatywne) takie jak strach, przerażenie, zło, obrzydzenie, obojętność na krzywdę innych. W programach mogą się także pojawiać bohaterowie (także w filmach animowanych) zachowujący się w sposób negatywny – używanie wulgaryzmów, kłamanie, oszukiwanie, lekceważenie, itp.

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Programy oznaczone symbolem „uśmiechniętej buźki” są przeznaczone dla wszystkich widzów, nawet tych najmłodszych. Są to audycje prezentujące zasadniczo pozytywny (lub opisany neutralnie) obraz świata, w łagodnym klimacie emocjonalnym, przedstawiające postawy prospołeczne i przyjazne nastawienie do ludzi, nasycone emocjami pozytywnymi, takimi jak radość, zachwyt, szczęście, życzliwość. Może być pokazywana rywalizacja prowadzona w duchu sportowym o określonych regułach (z wykluczeniem scen drastycznych) i ukazywanie pozytywnych wzorów miłości bez obrazów seksualnych (np. romantycznej, opiekuńczej czy przyjacielskiej).

Źródło: krrit.gov.pl

Komentarze

Notice: Undefined index: darkSite in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 75 Notice: Undefined index: includeFbJs in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 41
Notice: Undefined index: displayTitle in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 50 Notice: Undefined index: publishToWall in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 169 Notice: Undefined index: darkSite in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 178 Notice: Undefined index: v1plusv2 in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 194
Notice: Undefined index: hideWpComments in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 58 Notice: Korzystanie z Motyw nieposiadający comments.php uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.0! Nie istnieje żadna alternatywa. Proszę zawrzeć w motywie szablon comments.php. in /home/supersta/public_html/wp-includes/functions.php on line 2920

Dodaj komentarz