Bezpieczeństwo na stoku

Bezpieczeństwo na stokuJeśli ferie, to oczywiście narty. Ważne jednak, by w czasie białego szaleństwa nie tracić głowy i przede wszystkim zadbać o swoje bezpieczeństwo. Sprawdź zatem o czym pamiętać, by po zimowym wypoczynku pozostały tylko najprzyjemniejsze wspomnienia.

Wypoczywając aktywnie w górach i na terenach narciarskich, dla naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych osób:

1). Zapoznajmy się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegajmy

2). Stosujmy się do znaków nakazu i zakazu umieszczonych przez podmioty odpowiedzialne za zapewnienie warunków bezpieczeństwa w górach oraz zarządzających zorganizowanymi terenami narciarskimi

3). Zapoznajmy się z aktualnymi warunkami atmosferycznymi, prognozą pogody, komunikatem lawinowym i dostosujmy do nich oraz do własnych umiejętności plany aktywności w górach

4). Stosujmy się do zaleceń i ograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego

5). Używajmy sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia

6). Zjeżdżajmy z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy narciarskiej, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu

7). Bezzwłocznie informujmy o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób – GOPR lub TOPR – w razie wypadku w górach; a ratownika narciarskiego – w razie zaistnienia wypadku na zorganizowanych terenach narciarskich

Komunikaty pogodowe o zagrożeniu lawiną

GOPR i TOPR, jako podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego, zamieszczają na swoich stronach internetowych komunikaty o warunkach pogodowych oraz aktualnym stopniu zagrożenia lawinowego. Warto o tym pamiętać, przed planowanym wyjściem w góry.

Stopień zagrożenia lawinowego określany jest w ramach pięciostopniowej skali: pierwszy – niski, drugi – umiarkowany, trzeci – znaczny, czwarty – wysoki, piąty – bardzo wysoki. Stopnie zagrożenia lawinowego odpowiadają tzw. europejskiej skali zagrożenia lawinowego.

Numery alarmowe w górach

Osoby poszkodowane mogą uzyskać pomoc w górach, dzwoniąc na numery alarmowe: 601 100 300, a także pod numerem 985. Zgłaszając telefonicznie wypadek zanim się rozłączymy, poczekajmy na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Nigdy nie pozostawiajmy poszkodowanego bez opieki. Starajmy się do momentu przyjazdu ratowników utrzymywać kontakt z poszkodowanym oraz udzielić mu pierwszej pomocy.

Bez alkoholu

Uprawianie sportów zimowych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających jest zabronione. Osoby, które są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i przebywają na stoku, policja ma prawo ukarać grzywną w drodze mandatu karnego. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

Obowiązek jazdy w kaskach

Na stokach należy także pamiętać, że osoby poniżej 16. roku życia mają obowiązek noszenia kasków ochronnych podczas jazdy na nartach bądź uprawiających snowboarding.

Bezpieczeństwo na zorganizowanych terenach narciarskich

Za zapewnienie warunków bezpieczeństwa osobom przebywającym na zorganizowanym terenie narciarskim odpowiada zarządzający tym terenem. Jest on m.in. odpowiedzialny za udzielenie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na tych terenach.

3 stopnie trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad

Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim ma obowiązek oznaczenia stopnia trudności narciarskiej trasy zjazdowej, biegowej oraz nartostrady. Aktualnie obowiązują trzy stopnie trudności dla narciarskich tras zjazdowych i nartostrad: stopień A oznacza trasę łatwą, stopień B – trudną, a stopień C – bardzo trudną.

Trzy stopnie trudności przypisano także narciarskim trasom biegowym. I tak, stopień A oznacza trasę łatwą, stopniem B oznaczono trasę trudną, a stopień C określa trasę bardzo trudną, z licznymi odcinkami o trudnych podejściach i zjazdach.

Stopień trudności tras narciarskich, biegowych, jak i nartostrad oznacza się także odpowiednim kolorem. Kolorem niebieskim oznaczona jest trasa A, czerwonym trasa B, a czarnym trasa C. Dzięki tym oznaczeniom narciarzom łatwiej wybrać trasę odpowiadającą ich umiejętnościom.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, msw.gov.pl

 

 

Komentarze

Notice: Undefined index: darkSite in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 75 Notice: Undefined index: includeFbJs in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 41
Notice: Undefined index: displayTitle in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 50 Notice: Undefined index: publishToWall in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 169 Notice: Undefined index: darkSite in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 178 Notice: Undefined index: v1plusv2 in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 194
Notice: Undefined index: hideWpComments in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 58 Notice: Korzystanie z Motyw nieposiadający comments.php uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.0! Nie istnieje żadna alternatywa. Proszę zawrzeć w motywie szablon comments.php. in /home/supersta/public_html/wp-includes/functions.php on line 2920

Dodaj komentarz