Becikowe. Tysiąc złotych na start

Pieniądze przewiązane kokardą„Becikowe” przysługuje każdemu, niezależnie od wysokości dochodów. By dostać od państwa tysiąc złotych trzeba jednak dostarczyć wymagane dokumenty. I tu uwaga – od stycznia 2012 roku zmienił się ich rodzaj.

By otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – bo tak formalnie nazywa się „becikowe” – rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni muszą przede wszystkim złożyć w swoim urzędzie gminy lub miasta pisemny wniosek o wypłatę becikowego. Mają na to 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka – wnioski spóźnialskich nie są rozpatrywane. Ale to nie wszystko – trzeba mieć ze sobą jeszcze kilka innych dokumentów:

- dokument tożsamości wnioskodawcy
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
- oświadczenie (matki dziecka jeśli wniosek składa ojciec – i odwrotnie), że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane to świadczenie
- zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu matki w czasie ciąży pod opieką medyczną
UWAGA: Od stycznia 2012 roku trzeba udokumentować, że ciężarna była pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży aż do porodu – odpowiednie wzory zaświadczeń lekarskich można pobrać w urzędzie gminy lub miasta. Do 31 grudnia 2011 roku wystarczało zaświadczenie potwierdzające co najmniej jedno badanie przeprowadzone przez lekarza lub położną w czasie ciąży.

Tzw. „becikowe” jest świadczeniem rodzinnym. Oznacza to, że jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Becikowe samorządowe

Oprócz „becikowego” przysługującego każdemu, rodzice nowonarodzonego dziecka mogą dostać dodatkowe, jednorazowe świadczenie przyznawane przez Radę Gminy. Jest to tak zwane „becikowe samorządowe”. Świadczenie to ma jednak charakter fakultatywny, a decyzja o jego ewentualnej wypłacie należy tylko i wyłącznie do władz samorządowych. Takie świadczenie – jeśli jest wypłacane w danej gminie – finansowane jest z jej własnych środków.

 

 

 

 

Komentarze

Notice: Undefined index: darkSite in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 75 Notice: Undefined index: includeFbJs in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 41
Notice: Undefined index: displayTitle in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 50 Notice: Undefined index: publishToWall in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 169 Notice: Undefined index: darkSite in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 178 Notice: Undefined index: v1plusv2 in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 194
Notice: Undefined index: hideWpComments in /home/supersta/public_html/wp-content/plugins/facebook-comments-for-wordpress/facebook-comments-display.php on line 58 Notice: Korzystanie z Motyw nieposiadający comments.php uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.0! Nie istnieje żadna alternatywa. Proszę zawrzeć w motywie szablon comments.php. in /home/supersta/public_html/wp-includes/functions.php on line 2920

Dodaj komentarz